ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Παρακαλώ καθορίστε και περιγράψτε αναλυτικά το προς Πώληση ή Ενοικίαση ακίνητο σας και θα επικοινωνήσουμε όσο πιο σύντομα μαζί σας!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η ανάθεση της πώλησης του ακινήτου σας σε μεσιτικό γραφείο που απαρτίζεται από ομάδα με επαγγελματίες μεσίτες, έχει σκοπό να βοηθήσει στην σωστή εκτίμηση του ακινήτου και στην διαδικασία πώλησής του. Το μεσιτικό γραφείο έχοντας σοβαρό και ενημερωμένο πελατολόγιο μπορεί να κάνει στοχευμένη και αποτελεσματική προώθηση του ακινήτου που αναλαμβάνει. Επιπλέον σημαντική είναι η βοήθεια του μεσιτικού γραφείου στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης της τιμής του ακινήτου, ώστε να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές, καθώς και στην ολοκλήρωση του συμβολαίου, έχοντας ετοιμάσει έναν πλήρη φάκελο του ακινήτου.
Το μεσιτικό γραφείο που θα επιλεχθεί θα πρέπει να έχει εμπειρία και να πλαισιώνεται από επαγγελματίες μεσίτες που θα φροντίσουν για την άμεση εξυπηρέτηση του πωλητή με σοβαρότητα και συνέπεια. Σημαντικό σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και στην επικοινωνία με τους αγοραστές είναι να τηρηθεί η ηθική και ο κώδικας δεοντολογίας.
Μετά την επιλογή του σωστού μεσιτικού γραφείου και την τηλεφωνική επικοινωνία, απαραίτητη είναι η επίσκεψη του μεσίτη στο ακίνητο προς πώληση, προκειμένου να έχει «εικόνα» του χώρου και να γίνει σωστή εκτίμηση της εμπορική αξίας του. Ένα μεσιτικό γραφείο με εμπειρία θα μπορεί να εκτιμήσει με τον τρόπο αυτό άμεσα σε ποιους απευθύνεται το ακίνητο και να συμβάλει στην επισκεψιμότητά του με την επιλογή σοβαρών αγοραστών.
Η ανάθεση ενός ακινήτου προς πώληση, καλό είναι να γίνεται σε λίγους επαγγελματίες μεσίτες που θα διαχειριστούν το ακίνητο με την ανάλογη σοβαρότητα και τον απαιτούμενο επαγγελματισμό και που θα σεβαστούν τις επιθυμίες του πωλητή ως προς την προώθηση του ακινήτου του.